Steenwijk centrum

klik op foto voor groter formaatBewoners en ondernemers in Steenwijk centrum hebben samen met de gemeente een plan gemaakt om de binnenstad compacter en aantrekkelijker te maken en leegstand in de retail tegen te gaan. Met kavelruil wordt geprobeerd ondernemingen te clusteren zodat de leefbaarheid en functionaliteit van het centrum omhoog gaat. Belangrijk uitgangspunt is om het winkelgebied te concentreren in een kleiner gebied. De gemeente is aan de slag gegaan met het organiseren van de financiering voor de plannen maar, wil in de ontwikkeling op gelijke voet staan met de diverse stakeholders en niet het voortouw nemen.

Update oktober 2017

Er hebben, door diverse andere prioriteiten, nog geen gesprekken met individuele stakeholders plaatsgevonden.

Lessons learned

  • Vanaf het begin is een onafhankelijke (centrum)manager nodig die te allen tijde zorgt voor verbinding, begrip en vertrouwen.
  • Fondsen zijn geregeld in de vorm van een Revolving fund. Provincie Overijssel gaat ondersteunen door 'vouchers' uit te geven waarmee bijvoorbeeld ondernemers hun verplaatsingskosten kunnen laten doorrekenen.