Zevenaar

Klik op de foto voor groter formaatGelijk met de aanleg van de A15 en verbreding A12 wordt de op- en afrit van de A12 bij Zevenaar enkele kilometers in de oostelijke richting verplaatst. De verplaatsing heeft consequenties voor de wegen op het bedrijventerrein maar biedt gelijk ook kansen om delen van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar te her ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat bestaande kavels worden aangepast op het vernieuwde wegennet. De gemeente onderzoekt of dit bereikt kan worden door het ruilen van grond. De kwaliteit van de bedrijventerreinen gaat door de aanpassing omhoog.

Update oktober 2017

In het voorjaar werd duidelijk dat er aanzienlijk meer tijd nodig is om de gemeentelijke voorkeursvariant uit te werken. Inmiddels hebben inventariserende gesprekken plaatsgevonden met de eigenaren. Deze gesprekken zijn gefinancierd door de provincie. In deze gesprekken is de stand van zaken toegelicht aan de eigenaren en zijn de meningen en wensen geïnventariseerd.

Door dit proces krijgt het project een redelijk klassiek verloop. De gemeente geeft aan welk plan de voorkeur geniet en probeert overeenstemming te bereiken met de eigenaren. De vraag is of kavelruil het meest passend instrument is in een dergelijk project.

Tegelijkertijd zijn gesprekken gevoerd met gebiedsontwikkelaars en met een groot aantal partijen die geïnteresseerd zijn in vestiging op de nieuw te creëren kavel. Al dan niet door verplaatsing vanaf de huidige op- en afrit in Zevenaar.

Er wordt op dit moment een nieuwe planning opgesteld op basis van de extra ruimte die de provincie heeft geboden.

Openstaande vragen:

  • financiële bandbreedte verkleinen
  • verlies beperken
  • de rol van een fonds hierin en momentum vasthouden.