Verschillen kavelruil en aankoop/verkoop

Waarom zou je kiezen voor kavelruil of voor aan- verkoop? Per situatie is dit anders. In onderstaande tabel worden de verschillen tegenover elkaar gezet. Deze voorbeelden zijn van toepassing op de eigenaren/ondernemers in een gebied. Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil werkt momenteel ook aan een versie met verschillen tussen kavelruil en aan- en verkoop specifiek voor overheden.

Verschillen kavelruil en aankoop/verkoop
Kavelruil Aankoop/verkoop
Locatie Je voelt je op je plek maar je hebt nog wel enkele wensen (groter, kleiner, al je bezit bij elkaar) dan is het interessant om met je buren te verkennen of ook zij wensen hebben. Wellicht passen jullie wensen heel erg goed bij elkaar en kunnen jullie samen (met of zonder verbouwen) jullie wensen realiseren.

Je hebt je droompand gevonden in een stad nabij waar je bedrijf prima zou passen want je ziet geen mogelijkheden om je huidige locatie aan te passen. Helaas kennen je klanten je alleen van je huidige locatie. Het vergt dus aandacht en energie om je klanten mee te nemen en een nieuwe klantenkring

:) Je blijft in je vertrouwde omgeving én het lukt om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.
Daarmee blijf je goed bereikbaar voor je klanten en werknemers.

:( Je verhuist naar een andere omgeving waar je weliswaar een perfect pand hebt, maar waar je opnieuw je klantenkring en je netwerk moet opbouwen.

:( Je keuzemogelijkheden zijn beperkt doordat je alleen je huidige bezit kunt aanpassen of je nabije buren bereid zult moeten vinden met je te ruilen.

:) Je hebt ruime keuzemogelijkheden. Afhankelijk van je financiële mogelijkheden kun je uit meer locaties en meer panden kiezen. Eventueel kun je ook een geheel nieuw pand laten bouwen.

:( Als je de situatie naar je zin kunt maken door te verbouwen, dan betekent dat misschien dat je langere tijd overlast zult ondervinden.

:) Als je ergens anders heen verhuist, betekent dat ook enige overlast (verhuizen en inrichten), maar niet vanwege bouwwerkzaamheden.

:) Je buurman wil misschien niet alleen aan jou verkopen, maar is hij wel te interesseren in een ruilplan met meerdere buren, waar hij uiteindelijk zelf ook beter van kan worden.

:( Alleen oriënteren op de grond en gebouwen die in de verkoop zijn, kan betekenen dat je lang moet wachten.

Financieel

:) In een ruiling bestaat de kans dat je (voor een deel) op je eigen plek kan blijven zitten, dus heb je minder kosten omdat je geen voorfinanciering van andere grond of een ander pand hebt. Bovendien heb je hierdoor geen rentelasten, omdat je @?!

:( Als je een nieuw pand hebt gekocht, maar nog geen koper hebt gevonden voor het pand dat je achterlaat, zal je moeten voorfinancieren. Bovendien heb je onzekerheid over de periode dat je dubbele lasten zult hebben.

:) Bij een ruil heb je alleen maar overdrachtskosten (overdrachtsbelasting, notaris, Kadaster) over de panden of gronden die je er ‘nieuw bij hebt geruild’. :( Als je een nieuw pand hebt gekocht, maar nog geen koper hebt gevonden voor het pand dat je achterlaat, zal je moeten voorfinancieren. Bovendien heb je onzekerheid over de periode dat je dubbele lasten zult hebben
:)

:( Je droompand aan de andere kant van de stad is een transactie waarover je maximale overdrachtskosten zult hebben.

(@Nog iets met “als je gebouw als geheel koopt, is de waarde van de bezittingen die een andere eigenaar krijgen hoog)

:) Je hebt met behulp van ruilen uiteindelijk de perfecte situatie voor jezelf gecreëerd en daarmee is jouw onroerend goed beslist meer waard geworden. Dat voordeel is voor jou als eigenaar.

:( Als je een pand verderop in de stad koopt, dat weliswaar ook perfect voor je blijkt te zijn, verdien jij er bij deze koop niets aan, maar is een eventuele winst voor de verkopende partij.

Samenwerking

:) De deelnemers in een kavelruil hebben inzicht in elkaars wensen en kunnen gezamenlijk zoeken naar de beste situatie voor iedereen.

:( Door in je eentje te besluiten om te gaan verhuizen naar een andere stad of buurt zal je nooit weten of er misschien niet meer mogelijk was als je samen met de buurman op had getrokken.

:( Kavelruil kan veel tijd en inspanning vragen voor overleg en onderhandelingen.

:) De aankoop van een stuk grond of pand is sneller besloten en geregeld en vraagt minder tijd en inspanning.

:) Er zit aan een kavelruil wel een afbreukrisico, vooral als het al of niet doorgaan van de ruil van één of enkele partijen afhankelijk is.

:) Je hebt alleen te maken met de verkopende partij, waarvan je in principe zeker weet dat deze tot verkoop bereid is.