Amersfoort Kop van Isselt

Amersfoort Kop van Isselt is een industrieterrein dat geleidelijk getransformeerd wordt naar een gemengd stedelijk gebied.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder j, Besluit uitvoering Chw het project Amersfoort Kop van Isselt aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De Kop van Isselt is gelegen in het oostelijke deel van het bedrijventerrein Isselt, van de Brabantsestraat tot aan de Industrieweg. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 16 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, derde tanche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder j, opgenomen.

Achtergrondinformatie

De Kop van Isselt is onderdeel van het oudste industriegebied van Amersfoort: Isselt. Dit deelgebied van ongeveer 16 ha herbergt bedrijven en grootschalige perifere detailhandel en ligt tegen de binnenstad van Amersfoort aan. In het gebied is, net als op het gehele industriegebied Isselt, druk op industriële functies aan het ontstaan; leegstand en verschuivingen van bedrijfsfuncties zijn actueel geworden.

Voorts is de openbare ruimte onderhevig aan veroudering en slijtage. Door deze aanwijzing is de gemeente in staat om flexibeler om te gaan met de milieugebruiksruimte in het gebied en daarmee een geleidelijke transformatie van industriegebied naar gemengd stedelijk gebied te realiseren. Voorts kunnen milieuhinderlijke bedrijven naar beter geschikte locaties worden verplaatst of concrete milieuproblemen verminderd worden. Het doel is om per saldo meer milieukwaliteit aan het gebied toe te voegen.

Tot slot wordt verwezen naar de informatie over de (op te stellen) bestemmingsplannen op de website van de gemeente Amersfoort.