Amsterdam Buiksloterham

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJ-oever en zal de komende jaren veranderen van een industriegebied in een duurzaam grootstedelijk woonwerkgebied.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder f, Besluit uitvoering Chw is het project Amsterdam Buiksloterdam aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 9 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, tweede tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder f, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJ-oever en zal de komende jaren veranderen van een industriegebied in een duurzaam grootstedelijk woonwerkgebied. Voor een deel van het gebied geldt dat de beoogde ontwikkeling op dit moment nog niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van een afvalpunt van de gemeente. Door het gebied aan te wijzen als ontwikkelingsgebied kan vooruitlopend op de verplaatsing van het afvalpunt al gestart worden met de realisatie van delen van het plan (met name ongeveer 25 waterwoningen). De verplaatsing van het afvalpunt is daarmee de belangrijkste maatregel in het gebiedsontwikkelingsplan.

Tot slot wordt verwezen naar diverse stukken die beschikbaar zijn in het kader van de planvorming.