Centrumplan Eerbeek Brummen

Het project Centrumplan Eerbeek in de gemeente Brummen betreft de herontwikkeling van het centrumgebied van Eerbeek.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder o, Besluit uitvoering Chw is het Centrumplan Eerbeek aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied omvat het huidige centrum en stationsgebied en vrijgekomen bedrijventerrein van 6 ha. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 21 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vierde tranche, is de regleing van artikel 2, lid 1, onder o, opgenomen.

Achtergrondinformatie

De gemeente Brummen heeft samen met ontwikkelingspartners afspraken gemaakt over de herontwikkeling van het centrum van Eerbeek. De herontwikkeling versterkt de ruimtelijke structuur en zorgt voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. De ontwikkeling is van belang voor het functioneren van Eerbeek als woon- en recreatiedorp en zal ook de middenstand ondersteunen. Het plan omvat de herontwikkeling van voormalige industrielocaties tot woongebied en winkelcentrum; het versterken van het stationsgebied met een multifunctioneel centrum, commerciële ruimtes en wonen; de herinrichting van twee pleinen; de aanleg van een nieuwe verkeers- en parkeerstructuur. Geluid en geur afkomstig van bestaande, te handhaven, bedrijven brengen beperkingen mee bij de realisatie van deze plannen. De aanwijzing tot ontwikkelingsgebied biedt de mogelijkheid om met het instrumentarium van de Crisis- en herstelwet tot een oplossing te komen.

Tot slot wordt voor informatie over de bestemmingsplannen verwezen naar de website van de gemeente. Op de website van Centrumplan Eerbeek vindt u de Structuurvisie Eerbeek. Verdere informatie vindt u op de website Centrumplan Eerbeek.