Havengebied Moerdijk

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant beschikken niet over voldoende instrumenten om de bedrijfsontwikkeling zo te sturen dat een efficiënte verdeling van de milieugebruiksruimte ontstaat. Daarom vragen zij om een aanwijzing van het haven- en industriegebied Moerdijk tot ontwikkelingsgebied.

Artikel 2.2 Chw in combinatie met artikel 2, lid 1, onder y, Besluit uitvoering Chw wijzen het project aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied
Het project omvat het haven- en industriegebied Moerdijk met een oppervlakte van ruim 2.300 hectare.

Afwijking regels
Voor informatie over de afwijking van regels wijzen wij u op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

Het project staat in het Besluit uitvoering Chw, tiende tranche.

Achtergrondinformatie

Het gebied grenst aan Natura 2000-gebieden en woonkernen. Ook is het gebied van nationaal belang. Dit volgt uit de "Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte". De gemeente en provincie willen een goede balans tussen economie, duurzaamheid en een veilige leefbare omgeving. Ze willen een juridische koppeling tussen een geluidzonebeheerplan en een ruimtelijk plan. De geluidbelasting is dan een toetsingsgrond voor een vergunning en de gemeente krijgt een sturingsinstrument voor het zorgvuldige en efficiënte gebruik van het gebied.