Havenkom Nijkerk

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder dd, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Havenkom Nijkerk ligt in de gemeente Nijkerk. De begrenzing van dit gebied vindt u op de kaart in Bijlage 77 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Havenkom Nijkerk komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, twaalfde tranche.

Achtergrondinformatie

Havenkom Nijkerk is een unieke plek binnen de gemeente. Het ligt aan het water en grenst aan het centrum. Dit gebied heeft de kans om om te vormen naar een dynamisch en levendig gebied voor wonen, werken en recreatie. Het gebied is ook geschikt voor evenementen. Het gebied ligt binnen de geluidcontour van een gezoneerd industrieterrein. Het ligt ook binnen een geurcontour van een veevoederbedrijf.

Met de aanwijzing als ontwikkelingsgebied krijgt de gemeente extra mogelijkheden om de milieugebruiksruimte te optimaliseren. Een normaal bestemmingsplan legt een gewenste ruimtelijke ontwikkeling alleen vast en staat dat toe. Het bestemmingsplan voor een ontwikkelingsgebied biedt ook de basis voor actief ingrijpen. Denk hierbij aan het aanbrengen van voorzieningen of inperking van bestaande rechten. Hierdoor kan men de feitelijke milieugebruiksruimte beter inzetten voor ontwikkelingen in het gebied.