Havenstraatterrein

Het Havenstraatterrein is een binnenstedelijk berijventerrein binnen de Ringweg A10 in de gemeente Amsterdam. De gemeente wil beschikken over de mogelijkheden van een ontwikkelingsgebied om in dit woon-werkgebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat tot stand te brengen.

Artikel 2.2 Chw in combinatie met artikel 2, lid 1, onder cc, Besluit uitvoering Chw wijzen het project aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied
Het project omvat het gebied "Havenstraatterrein".

Afwijking regels
Voor informatie over de afwijking van regels wijzen wij u op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

Het project staat in het Besluit uitvoering Chw, tiende tranche.

Achtergrondinformatie

De gemeente gaat het gebied ontwikkelen tot woon-werkgebied met ongeveer 500 woningen, bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen. Drie bedrijven in de omgeving en enkele 50 km-wegen bepalen de geluidbelasting in het gebied. De drie bedrijven hebben een belangrijke verzorgende functie in de stad. Uitkoop is daarom niet wenselijk en ook niet haalbaar. Met het instrumentarium van het ontwikkelingsgebied wil de gemeente een aanvaardbaar woon- en leefklimaat realiseren. Daarnaast wil zij per bedrijf kijken welke aanpak het beste is om tot een goed woon- en leefklimaat te komen.