Kanaalzone Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil meer samenhang aanbrengen in de planologische regels voor de industrie in de Kanaalzone. Via de mogelijkheden van een ontwikkelingsgebied heeft de gemeente meer grip hierop. Zo kan zij de milieugebruiksruimte beter optimaliseren net als het versterken van de economische functie en een goed woon- en leefklimaat.

Artikel 2.2 Chw in combinatie met artikel 2, lid 1, onder aa, Besluit uitvoering Chw wijzen het project aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied
Het project omvat het industrieterrein "Kanaalzone".

Afwijking regels
Voor informatie over de afwijking van regels wijzen wij u op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

Het project staat in het Besluit uitvoering Chw, tiende tranche.

Achtergrondinformatie

De gemeente wil drie bestemmingsplannen en drie gebieden met een beheersverordening verwerken in één bestemmingsplan. Dit biedt helderheid en uniformiteit aan de bedrijven en draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat. Dat is nodig vanwege de concurrentie met het buitenland. Alles moet wel plaatsvinden binnen de regels voor een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden. Met de mogelijkheden van een ontwikkelingsgebied heeft de gemeente hiervoor extra instrumenten ter beschikking.