Het Kwadrant Stichtse Vecht

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder ee, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Het Kwadrant Stichtse Vecht ligt in de gemeente Stichtse Vecht. De begrenzing van dit gebied vindt u op de kaart in Bijlage 78 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Het Kwadrant Stichtse Vecht komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, twaalfde tranche.

Achtergrondinformatie

Het terrein 'Noordwestelijk Kwadrant Maarssen' ligt braak. Voor dit terrein geldt op dit moment een bestemming voor kantoren en bedrijven. Deze bestemming geeft in deze tijd geen mogelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. De behoefte aan kantoren is namelijk niet meer actueel. In de gemeente en in de regio is wel grote behoefte aan woningbouw.

De geluidsbelasting van het wegverkeer op omringende wegen vormt een belemmering voor de woningbouw. De gemeente moet daarom geluidmaatregelen treffen om woningbouw mogelijk te maken. Door de aanwijzing tot ontwikkelingsgebied kan de gemeente alvast met de woningbouw starten als zij waarborgt dat zij de benodigde maatregelen uiterlijk binnen tien jaar treft. Door de maatregelen verbetert ook de geluidsituatie van de bestaande woningen in Maarssenbroek.