Luchthaven Twente

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder jj, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied bestaat uit de voormalige vliegbasis Twente in Enschede en Dinkelland. De begrenzing vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Luchthaven Twente komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 15e tranche.

Achtergrondinformatie

In 2003 besloot het kabinet tot sluiting van de vliegbasis Twente. Hiermee gingen 2.500 banen verloren bij de sluiting in 2008. In de plannen die het Rijk, provincie en gemeenten met de voormalige vliegbasis hebben staan twee punten centraal:

  • het compenseren van het banenverlies
  • het realiseren van een grotendeels open en toegankelijk gebied met nieuwe functies

Om de beschikbare ontwikkelingsruimte te optimaliseren wil de gemeente het bestemmingsplan gebruiken om deze te verdelen. Het toedelen van ontwikkelingsruimte via het bestemmingsplan kan alleen als er sprake is van een bestemmingsplan voor een ontwikkelingsgebied.