Maasdonk Nuland-Oost

In het plangebied Nuland-Oost in de gemeente Maasdonk wordt het bestaande bedrijventerrein De Terp geherstructureerd en getransformeerd.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder h, Besluit uitvoering Chw is het project Maasdonk Nuland-Oost aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het projectgebied Nuland-Oost wordt ruwweg omsloten door de Zandstraat, de Schotsheuvel, de A59, de (oude) Rijksweg, de Molenstraat, een deel Industriestraat en de achtergrens van de percelen aan de Haverstraat. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 11 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, tweede tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder h, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Doel van het project Nuland-Oost is het ontwikkelen van 300 woningen in een gebied ten noorden van de Industriestraat en de herstructurering van een bestaand bedrijventerrein ten zuiden van de Industriestraat. Het gebiedsontwikkelingsplan voor Nuland-Oost zal met name ingaan op de uitplaatsing van een recyclingbedrijf dat vanwege de huidige milieucirkel de genoemde ontwikkelingen in de weg staat.

Het gebiedsontwikkelingsplan geeft Maasdonk de mogelijkheid om het beoogde woongebied alvast te ontwikkelen en verdere herstructurering op te starten vóórdat de milieucirkel van het recyclingbedrijf is weggenomen.

Tot slot wordt verwezen naar het bestemmingsplan met toelichting (zijnde het ontwikkelingsplan) op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en is daarnaast meer informatie te vinden bij de gemeente Maasdonk Nuland-Oost.