Schokkerhoek en bedrijventerrein

Op basis van artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) wijst artikel 2, lid 1, onder ii, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) dit gebied aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het gebied Schokkerhoek en bedrijventerrein ligt in de gemeente Urk. De begrenzing van dit gebied vindt u in de kaartbijlage van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor andere informatie over de afwijking van regels kunt u terecht op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebied.

Overzicht wijzigingen

De regeling voor Schokkerhoek en bedrijventerrein komt voort uit het Besluit uitvoering Chw, 14e tranche.

Achtergrondinformatie

De gemeente Urk staat voor de ontwikkeling van het plangebied Schokkerhoek. Dit is een woonwijk voor maximaal 1.500 woningen. De grond hiervoor is in het huidige bestemmingsplan al stedelijk gebied. Op dit moment is woningbouw nog niet mogelijk. De milieucontouren van het naastgelegen bedrijventerrein liggen namelijk over het betrokken gebied.Aanwijzing van beide gebieden als ontwikkelingsgebied maakt het mogelijk om tijdelijk af te wijken van milieunormen, als het gebied na uiterlijk tien jaar weer aan de geldende normen voldoet. Daardoor kan men beginnen met de bouw van woningen voordat de noodzakelijke maatregelen er zijn. De gemeente borgt het gezonde woon- en leefklimaat vooral door maatregelen bij de bron te nemen, die ertoe leiden dat de milieucontour slinkt.