Spoorzone Tilburg

Het project Spoorzone Tilburg betreft de ontwikkeling van het gebied rond de OV-terminal.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder p, Besluit uitvoering Chw is het project Spoorzone Tilburg aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het plangebied omvat het gebied rond de OV-terminal. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 13 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, vierde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder p, opgenomen.

Achtergrondinformatie

Spoorzone Tilburg is het grootste en meest beeldbepalende project van Tilburg. Met een gezonde mix aan functies moet Spoorzone uitgroeien tot een centrum met bovenregionale betekenis, waar milieu- en ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit duurzaam samenkomen. De ontwikkeling zal de relatie tussen de OV-terminal en de oude binnenstad verstevigen. Om het project verantwoord tot stand te kunnen brengen is een plan nodig waarin zowel de ontwikkeling van nieuwe functies als de noodzakelijke inperking van de milieugebruiksruimte worden vastgelegd. Bovendien is een fasering nodig waarbij de ontwikkeling en de inperking van de milieugebruiksruimte van bestaande bedrijvigheid niet na elkaar, maar parallel plaatsvinden. Het kan nodig zijn om tijdelijk hinderlijke bedrijvigheid toe te staan op kortere afstand van een gevoelige bestemming, zoals woningen.

Tot slot wordt erop gewezen dat u de bestemmingsplannen die voor de Spoorzone in procedure zijn gebracht kunt vinden op de website van ruimtelijke plannen onder de noemer Spoorzone. Daarnaast is meer informatie beschikbaar op de website Spoorzone Tilburg.