Veghel Gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein en Noordkade

Het project Veghel: gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein en Noordkade betreft een herstructurering van een bedrijventerrein.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder m, Besluit uitvoering Chw het project Veghel: gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein en Noordkade aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

Het plangebied is begrensd door de NCB laan aan de noordzijde, het Heilig Hartplein aan de oostzijde, de Noordkade aan de zuidzijde en het Campina terrein aan de westzijde. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 19 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, derde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder m, opgenomen.

Achtergrondinformatie

De panden op het Coöperatief Handelsverenigingsterrein (CHV-terrein) zijn toe aan een tweede leven. Doel van het project is daarom dit bedrijventerrein te herstructureren tot een uniek, onderscheidend en hoogwaardig gebied met gemengde functies, complementair aan het winkelgebied en met behoud van de cultuurhistorisch waardevolle panden van de CHV. Met toepassing van de Chw kan de gemeente voor een periode van maximaal tien jaar van een aantal milieunormen afwijken. De gemeente heeft daarbij de intentie alle milieuproblematiek op te lossen, dan wel maatregelen te nemen aan de bron, of een buffer te realiseren zodat de milieunormen na de periode van tien jaar gehaald worden.

Tot slot wordt erop gewezen dat er nog geen officiële publicaties zijn met een relatie tot de Chw en dat u meer informatie kunt vinden op de website van de gemeente Veghel: Gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein en Noordkade.