Aangewezen Innovatieve Experimenten

Op grond van art. 2.4, lid 1 Chw zijn in paragraaf 3. Innovatie van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet een aantal innovatieve experimenten aangewezen. Hier vindt u achtergrondinformatie over deze experimenten. De innovatieve experimenten zijn onderverdeeld in de categorieën "Ruimte", "Bouwen", "Geluid" en "Bodem". Als een innovatief experiment onder meerdere categorieën valt (bijvoorbeeld "Ruimte" en "Bouwen"), dan is hetzelfde experiment ook onder beide categorieën opgenomen.


Nieuwe jurisprudentie artikel 7c

Op 3 februari 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een relevante uitspraak gedaan. De uitspraak gaat over artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (innovatie). Op 17 februari 2016 heeft de Afdeling ook een relevante uitspraak gedaan over artikel 7k. Deze uitspraken kunt u terugvinden in ons jurisprudentieoverzicht.