Experimenteerinrichting

Voor een Experimenteerinrichting in de gemeente Leeuwarden (aangewezen in artikel 6f Besluit Uitvoering Chw,) kan afgeweken worden van een aantal artikelen van de Wm en de Wabo.

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment is beperkt tot aangewezen kavels op het Bedrijvenpark Newtonpark IV te Leeuwarden.

Afwijking regels

Voor de experimenteerinrichting op de aangewezen kavels gaat het om de volgende afwijkingen van de regels (artikel 6f lid 2, 3 en 4 Besluit uitvoering Chw):

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

De gemeente Leeuwarden wil op een experimenteerlocatie de mogelijkheid bieden aan bedrijfsleven, overheden en burgers om - tijdelijke - experimenten uit te voeren met duurzame technologie. Gewenst is één omgevingsvergunning voor milieu voor de experimenteerinrichting, zodat voor de diverse tijdelijke experimentopstellingen, die zich bovendien kenmerken door doorontwikkeling en aanpassingen, niet telkens veranderingsvergunningen nodig zijn.

Omdat niet van te voren vaststaat welke experimentele activiteiten zullen worden uitgevoerd is afwijking van een aantal wettelijke bepalingen noodzakelijk. De bedoeling is dat voor de locatie één milieuvergunning wordt verleend, waaronder verschillende activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Die activiteiten moeten binnen de grenzen die door de milieuvergunning zijn gesteld, blijven.
De vergunning wordt verleend aan de beheerder van de experimenteerlocatie, die er voor zorg draagt dat de in de vergunning opgenomen voorschriften worden nageleefd.