Afwijken Huisvestingswet ­(artikel 6s)

Artikel 6s Besluit uitvoering Chw biedt mogelijkheden om af te wijken van de Huisvestingswet. Woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn  aan een gemeenten krijgen hiermee voorrang bij verlening van huisvestingsvergunningen.

Toepasselijke gebieden

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing in de gemeenten:

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beemster
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Haarlemmermeer
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uithoorn
 • Waterland
 • Wormerland
 • Zaanstad

Afwijking regels

 • In afwijking van artikel  1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Woningwet vormen de bovengenoemde gemeenten gezamenlijk de woningmarktregio.
 • In afwijking van artikel 14, tweede lid, tweede volzin, van de Huisvestingswet 2014 kunnen de gemeenteraden in overeenstemming met andere gemeenten bepalen dat voor ten hoogste zestig procent voorrang bij verlening van huisvestingsvergunningen mag worden gegeven aan woningzoekenden.
 • In afwijking van artikel 14, tweede lid, tweede volzin, van de Huisvestingswet 2014 kan de gemeenteraad in overeenstemming met andere gemeenten in de huisvestingsverordening bepalen bij hoeveel huisvestingsvergunning voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch en maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeente.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de eenentwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

Door de toegenomen schaarste op de woningmarkt willen de gemeenten in de Regionaal Actie-regio (RAP) meer rekening houden met verschillen per gemeenten in deze regio. De woningmarkt verschilt per gemeente in omvang van de sociale huurwoningvoorraad, het aandeel lokale woningzoekenden dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen en de behoefte om gebruik te maken van de ruimte om woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een binding in de regio.

Dit experiment biedt flexibiliteit om schaarste in de markt beter aan te pakken. Bij ten hoogste 30 % van het aantal toegewezen woningen aan woningzoekenden wordt voorrang gegeven met maatschappelijke of economische binding aan een gemeente. Dit is een verruiming ten opzicht van het huidig percentage.