Bouwbesluit aansluitplicht (6L)

Artikel 6l van het Besluit uitvoering Chw verklaart artikel 6.10 van het Bouwbesluit 2012 soms niet van toepassing.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor de gemeente Peel en Maas.

Afwijking regels

Artikel 6l bepaalt dat:

  • artikel 6.10 van het Bouwbesluit
  • tot 24 september 2021
  • niet van toepassing is op nieuw te bouwen woningen in de wijk Giel Peetershof.
  • artikel 6.10, tweede lid van het Bouwbesluit niet van toepassing is op nieuw te bouwen woningen in Haven-Stad in Amsterdam.

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de twaalfde tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

De gemeente wil een energieleverende wijk bereiken. Bij de bouw van woningen legt men bijvoorbeeld geen leidingen aan voor aardgas. Dit stimuleert het gebruik van alternatieve, niet-fossiele energiebronnen.

Om de gemeente te helpen bij het bereiken van dit concept vervalt de aansluitplicht op het distributienetwerk voor gas, elektriciteit en warmte als bedoeld in artikel 6.10 van het Bouwbesluit.