Drijvende autarkische recreatiebungalow

Voor het project 'De drijvende autarkische recreatiebungalow te Leeuwarden' (aangewezen in artikel 6d Besluit Uitvoering Chw,) zijn een aantal eisen uit het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing. Het gaat onder andere om de eisen van de energieprestatiecoëfficiënt en over de drinkwatervoorziening.

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment beperkt zich tot de drijvende autarkische recreatiebungalow die wordt gebouwd naast de camping 'De Kleine Wielen', De Groene Ster 14 te Leeuwarden.

Afwijking regels

Voor de drijvende autarkische recreatiebungalow zijn de de artikelen 5.2, 6.10, 6.11 tot en met 6.14 en 6.16 van het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing.

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

Een drijvende zelfvoorzienende recreatiebungalow gericht op de toeristische markt is een nog volledig onbekend verschijnsel. Vanuit de toeristische consument gezien ligt de lat hoog en wordt een aanzienlijke technische prestatie gevraagd. Ook technisch en beleidsmatig vormt dit een innovatieve uitdaging.

De gemeente Leeuwarden werkt samen met de provincie Fryslân en de gemeenten Littenseradiel en Menaldumadeel aan de duurzame gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De ontwikkeling van de drijvende autarkische recreatiewoning past zeer goed past binnen de uitgangspunten en ambities van de gebiedsontwikkeling. Het past niet binnen de huidige regelgeving vanwege het innovatieve karakter. Dit initiatief draagt sterk bij aan innovatie, economische ontwikkeling en aan een duurzame ontwikkeling.

In overleg met de gemeente is aangegeven dat het experiment ten hoogste vijf jaar zal duren.