Grondgebonden woningen in particulier opdrachtgeverschap

Grondgebonden woningen in particulier opdrachtgeverschap in de gemeenten Almere, Castricum en Den Haag (aangewezen in artikel 6e Besluit Uitvoering Chw,) hoeven voor een aantal bouwvoorschriften niet te voldoen aan de eisen van nieuwbouw van het Bouwbesluit 2012, maar mogen voldoen aan de eisen van bestaande bouw (minimum eisen).

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment is beperkt tot de gemeenten Almere, Castricum en Den Haag.

Afwijking regels

Voor gebonden woningen in particulier opdrachtgeverschap in de gemeente Almere, Castricum en Den Haag zijn de volgende artikelen van het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing: 2.129, 2.130, 3.20, 3.21, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.41, 3.42, 3.43, 3.62, 3.63, 3.68, 3.69, 3.70, 3.74, 3.75, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.37, 4.38, 4.39, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 en 6.18 (artikel 6e lid 2 Besluit uitvoering Chw).

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

Bij de uitvoering van het Bouwbesluit 2012 is gebleken dat de daarin opgenomen bouwregels beperkingen opleggen aan particulieren die een eigen huis (laten) bouwen voor de inrichting en afwerking van die eigen woning.

In de vierde tranche van het Besluit Uitvoering Chw is op verzoek van de gemeente Almere een experiment toegestaan om de regels van het Bouwbesluit 2012 beperkt toe te passen bij woningbouw in particulier opdrachtgeverschap in Almere. In aanvulling op deze eerste aanwijzing is op verzoek van de gemeenten Castricum en Den Haag het experiment met vrijstelling van een aantal artikelen van het Bouwbesluit 2012 voor dezelfde looptijd ook van toepassing verklaard voor grondgebonden woningen en bedrijfsruimten en andere kleinschalige gebouwen die valllen onder het partciulier opdrachtgeverschap binnen deze gemeenten.

Onder 'particulier opdrachtgeverschap' worden die vormen van woningbouwontwikkeling verstaan waarbij de kopers zelf hun grondkavel kopen of pachten en een architect kiezen om zo met maximaal particulier initiatief een woning te realiseren. Aanwijzing als innovatief project onder de Chw bevordert de keuzevrijheid van de particuliere opdrachtgevers en stimuleert daarmee de bouw van woningen.

Aangezien niet alle regels van het Bouwbesluit behoeven te worden nageleefd ontstaat de ruimte voor innovatie die ook anderen tot inspirerend voorbeeld kan dienen.