Vergunningvrij oprichten van bouwwerken (artikel 6o)

Deze regeling biedt de mogelijkheid om zonder omgevingsvergunning bouwwerken niet zijnde gebouwen op te richten. Het experiment is ook van toepassing op duurzame energiesystemen. Het project staat in artikel 6o van het Besluit uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor het attractiepark De Efteling, gemeente Loon op Zand.

Afwijking regels

Na het inwerkingtreding van de 16e tranche van het Besluit uitvoering Chw geldt voor de duur van vijf jaar dat:

 • in aanvulling op artikel 3 van bijlage II Bor geen omgevingsvergunning  is vereist voor bouwen van bouwwerken niet zijnde gebouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo
 • aan het vergunningvrij bouwen van bouwwerken zijn voorwaarden verbonden als bedoeld in bijlage II Bor:
  • de maximale bouwhoogte wordt beperkt tot 5 meter
  • de maximale oppervlakte van bouwwerken is beperkt tot 150m2
  • het bouwwerk is incidenteel toegankelijk voor onderhoud
  • het bouwwerk is niet toegankelijk voor publiek met uitzondering van de ruimte onder overkappingen

Overzicht wijzigingen

 • De wetgever nam dit artikel op in de 16e tranche van het besluit uitvoering Chw.
 • In de 17e tranche van het Besluit uitvoering Chw wordt 'voor de duur van vijf jaar vervangen door: tot 29 november 2023.

Achtergrondinformatie

Het attractiepark De Efteling ligt in de gemeente Loon op Zand. Het park wil internationaal tot de belangrijkste attractieparken van Europa horen. De gemeente zet daarom in op groei. Het attractiepark is continu in ontwikkeling. Voor bijna alle type bouwwerken die elders vergunningvrij in het achtererfgebied worden opgericht moet door het attractiepark een omgevingsvergunning  worden aangevraagd.

Met dit experiment kan de gemeente de regeldruk verlichten. Onder voorwaarden kunnen  bouwwerken binnen het attractiepark opgericht worden zonder een omgevingsvergunning.