Nieuwe jurisprudentie artikel 7c

Op 3 februari 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een relevante uitspraak gedaan. De uitspraak gaat over artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (innovatie). Op 17 februari 2016 heeft de Afdeling ook een relevante uitspraak gedaan over artikel 7k. Deze uitspraken kunt u terugvinden in ons jurisprudentieoverzicht.