Gelijkschakelen van afvalstoffen (artikel 7y)

In artikel 7y van het Besluit uitvoering Chw staat een experiment voor het gelijkstellen van afvalstoffen. Dit betekent dat deze afvalstoffen voor de Wet milieubeheer (Wm) geen bedrijfsafvalstoffen meer zijn.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor:

  • gemeente Amsterdam

Afwijking regels

In afwijking van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer wordt onder huishoudelijke afvalstoffen ook begrepen bedrijfsafvalstoffen. Dit geldt van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2024 voor het gebied De negen straatjes.

Overzicht wijzigingen

In de 19e tranche is de regeling van artikel 7y opgenomen.

Achtergrondinformatie

De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is een wettelijke taak van de gemeente op basis van artikel 10.21 Wm. De inzameling van bedrijfsafvalstoffen is dat niet. Het scheiden van bedrijfsafval valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven. Deze regels voor afvalbeheer staan in het Activiteitenbesluit. Bedrijven hebben twee mogelijkheden om afval aan te bieden: 1. het zelf aanbieden; of 2. een particuliere inzamelaar contracteren. Hierdoor kan een versnipperde inzameling ontstaan die van invloed is op het scheidingspercentage.

De gemeente wil deze knelpunten aanpakken in het gebied De negen straatjes door met één methode te experimenten voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen. Deze oplossing draagt bij aan het doel van de gemeente om een schone, leefbare en duurzame stad te worden.