Kostenverhaal, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (artikel 7ah)

Artikel 7ah Besluit uitvoering Chw biedt gemeenten de mogelijkheid om te experimenteren met een andere wijze van kostenverhaal. Dit sluit beter aan bij organische gebiedsontwikkeling.

Let op: Van de bevoegdheid tot het opnemen van regels voor kostenverhaal in het bestemmingsplan kan tot 1 januari 2026 gebruik worden gemaakt. Maar alleen als  het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Toepasselijk gebied

Artikel 7ah Besluit uitvoering Chw is van toepassing op de bij ministeriële regeling aangewezen gebieden of gemeenten.

Gemeenten die  op grond van artikel 7c een bestemmingsplan verbrede reikwijdte vaststellen waarvoor het nodig is om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet het kostenverhaal  voor organische gebiedsontwikkeling te regelen.

Afwijking regels

In afwijking van afdeling 6.4 van de Wro en artikel 7c, tiende en elfde lid, kan de raad op grond van dit artikel regels voor kostenverhaal opnemen in het bestemmingsplan.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de eenentwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

In de tiende tranche Ru Chw voegde de wetgever Bedrijventerrein 't Veen, gemeente Hattem toe.

In de elfde tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Bedrijventerrein 't Veen, gemeente Hattem
 • Project Hoogeveenseweg 38, gemeente Meppel

In de twaalfde tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • C'Park Bata Best, gemeente Best
 • Stationskwartier, gemeente Zwijndrecht

In de zestiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • IJsseldistrict Velp, gemeente Rheden
 • Fabriekskwartier, gemeente Tilburg

In de zeventiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Nieuw Boekhorst, gemeente Teylingen
 • Middengebied Zuidplaspolder, gemeente Zuidplas
 • Boulevard Noord en De Passage, gemeente Zwijndrecht
 • Noordoevers, gemeente Zwijndrecht
 • Planetenbuurt, gemeente Zwijndrecht

In de achttiende tranche Ru Chw voegde de wetgever het volgende gemeente:

 • gemeente Dordrecht

In de vierentwintigste tranche Ru chw voegde de wetgever de volgende gemeenten:

 • Rivium, gemeente Capelle aan den IJssel
 • EMA-terrein en omgeving, gemeente Valkenswaard

In de zesentwintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gemeente:

 • Lelystad

Achtergrondinformatie

Gemeenten gebruiken het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in veel gevallen om flexibeler en globaler te bestemmen. Deze aanpak wordt uitnodigingsplanologie of organische gebiedsontwikkeling genoemd. Eén belemmering van organische gebiedsontwikkeling is het systeem voor kostenverhaal dat in afdeling 6.4 Wro is opgenomen. Met deze regeling moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan de inkomsten en opbrengsten volledig in beeld zijn.  Ook moeten de ontwikkelingen nauwkeurig zijn vastgelegd.

Om de belemmeringen van afdeling 6.4 Wro voor organische ontwikkelingen weg te nemen, is artikel 7v ingevoerd. Dit artikel biedt gemeenten de mogelijkheid om te experimenteren met een andere wijze van kostenverhaal die beter aansluit bij organische ontwikkeling. De regeling in artikel 7v is gebaseerd op de consultatieversie van het wetsvoorstel Aanvulling grondeigendom Omgevingswet.

Op 17 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Daarmee is ook met de voorgestelde regeling voor kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling ingestemd. De regeling in artikel 7ah is daarmee de opvolger van het experiment in artikel 7v.