Langere looptijd bestemmingsplannen

In artikel 7b van het Besluit Uitvoering Chw is voor de gemeenten Bernheze en Den Bosch de mogelijkheid opgenomen om een langere looptijd voor bestemmingsplannen te hanteren.

Toepasselijke gebieden

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West, Bernheze en Den Bosch (Bijlage 46 Besluit Uitvoering Chw)

Afwijking regels

In afwijking van artikel 3.1, lid 2, Wro geldt voor genoemde bestemmingsplannen een looptijd van 20 jaar.

Overzicht wijzigingen

  • In het Besluit Uitvoering Chw, zesde tranche, is de regeling van artikel 7b opgenomen.
  • In de achtste tranche is het bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West in de bepaling opgenomen en is het bestemmingsplan Havenkwartier (gemeente Assen) verplaatst naar artikel 7c.
  • In de 14e tranche schrapte de wetgever de gemeente Katwijk. Het project van deze gemeente gaat naar 7c.
  • In de 19e tranche wordt 'voor zover deze worden vastgesteld vóór 20 september 2019' vervangen door 'vastgesteld voor 1 januari 2024'.

Achtergrondinformatie

Voor de projecten geldt dat de ontwikkeling meer dan 10 jaar en mogelijk zelfs 20 jaar in beslag gaat nemen. De gebruikelijke geldigheidsduur van een bestemmingsplan van 10 jaar is daartoe ontoereikend.

De volledige ontwikkeling kan daardoor niet onderbouwd worden in één samenhangend bestemmingsplan. Splitsing van het plan in fasen, met twee achtereenvolgende bestemmingsplannen, is geen alternatief, omdat op die wijze de bovenplanse voorzieningen, zoals infrastructuur, groen en duurzame energie, niet ten laste van het gehele plan kunnen worden gebracht. Dat maakt het niet goed mogelijk om de economische uitvoerbaarheid van de plannen aan te tonen en levert voor de betrokken gemeenten een financieel risico op.