Logistiek Park Moerdijk (7k)

Het Logistiek Park Moerdijk moet een bedrijventerrein worden van hoge kwaliteit, voor logistiek. De provincie Noord-Brabant wil dit plan realiseren met een inpassingsplan. Zie artikel 7k van het Besluit Uitvoering Chw en Bijlage 52.

Toepasselijk gebied

De locatie voor het experiment ligt in de gemeente Moerdijk.

Afwijking regels

De provincie mag afwijken van artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daardoor mag zij in het plan regels opnemen voor:

  • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving;
  • het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies.

Daarnaast heeft het bestemmingsplan afwijkend van artikel 3.1, tweede lid, Wro een duur van maximaal 20 jaar.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, negende tranche, staat deze regeling.

Achtergrondinformatie

Het terrein draagt bij aan een duurzame afhandeling van ladingen uit de havens van Rotterdam en Antwerpen. De ontwikkeling is onderdeel van de bestuursovereenkomst "Moerdijk Meer Mogelijk". Hierin staan afspraken van de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en het rijk. Deze afspraken gaan over verbetering van de fysieke leefomgeving.

De provincie kan dit met de bestaande regelgeving niet juridisch bindend in het plan opnemen. De fysieke leefomgeving is namelijk niet ruimtelijk relevant. Daarnaast duurt de ontwikkeling van het plangebied 15 tot 20 jaar. Om deze redenen staat dit experiment nu in het Besluit Uitvoering Chw.