Ondergronds afvaltransportsysteem (artikel 7aj)

Artikel 7aj Besluit uitvoering Chw biedt de mogelijkheid om te experimenteren met ondergrondse afvalsystemen (OAT).

Toepasselijke gebieden

Dit artikel geldt tot 1 januari 2036 voor de Sluisbuurt in gemeente Amsterdam.

Afwijking regels

 • In de titels 10.4 en 10.6 van de Wet milieubeheer wordt, in aanvulling op artikel 1.1 van die wet, onder huishoudelijke afvalstoffen ook begrepen bedrijfsafvalstoffen voor zover deze de volgende fracties bevatten:

  • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  • bioafval

  • drankenkartons

  • glas

  • kunststof

  • metaal

  • papier

  • restafval of

  • textiel

 • Als de fracties, bedoeld in het tweede lid, door de oorspronkelijke leverancier als retourvracht kunnen worden meegenomen, is het tweede lid niet van toepassing.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de tweeëntwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

Het ondergronds afvalsysteem (OAT) draagt bij aan een duurzame ontwikkeling doordat specifieke fracties uit één gebied centraal worden ingezameld op een locatie. Het experiment bestaat uit een stelsel van buizen onder de grond die afval transporteren vanuit een inwerpopening naar een terminal.

Het gescheiden inzamelen is efficiënt en zorgt voor een hoger scheidingspercentage van afvalstoffen en een verbetering in kwaliteit zodat meer grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Door de inzameling via het OAT en de rolcontainers geeft dit meer ruimte voor de inrichting van openbare ruimte en wordt het aantal verkeersbewegingen teruggebracht.