Pilot bestemmingsplan bredere reikwijdte gehele grondgebied

In artikel 7g Besluit Uitvoering Chw staat de mogelijkheid om de voor het grondgebied van de gemeenten vastgestelde bestemmingsplannen te laten gelden als één bestemmingsplan.

Toepasselijke gebieden

 • gemeente Breda
 • gemeente Bussum
 • gemeente Deventer
 • gemeente Meerssen
 • gemeente Oldenzaal
 • gemeente Soest
 • gemeente Venlo
 • gemeente Stadskanaal
 • gemeente Veere
 • gemeente Kampen
 • gemeente Lopik
 • gemeente Peel en Maas
 • gemeente Berg en dal
 • gemeente Dalfsen
 • gemeente Heerlen
 • gemeente Utrecht
 • gemeente Urk
 • gemeente Zeist

Afwijking regels

 • De voor het grondgebied van een gemeente vastgestelde bestemmingsplannen gelden als één bestemmingsplan voor het gehele grondgebied.
 • Artikel 7c (zie toelichting) is op artikel 7g van toepassing.
 • Een bestemmingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied dat:
 1. na inwerkintreding van het Besluit Uitvoering Chw, achtste tranche;
 2. onherroepelijk wordt;
 3. maakt vanaf het moment van onherroepelijk worden deel uit van het bestemmingsplan voor het gehele grondgebied.

In lid 5 staan de diverse termijnen die gelden voor deze pilot.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit Uitvoering Chw, achtste tranche, is de regeling van artikel 7g opgenomen. In de negende tranche is ook de gemeente Meerssen opgenomen.

In de elfde tranche kwamen de gemeentes Stadskanaal en Veere erbij. Voor deze gemeentes nam de wetgever ook een maximale termijn op van 5 jaar.

De twaalfde tranche voegde de gemeenten Kampen, Lopik en Peel en Maas toe. Daarnaast past deze tranche de termijnen aan in lid 5.

In de 14e tranche wijzigde de wetgever enkele termijnen. Verder voegde de wetgever de volgende gemeenten toe:

 • gemeente Berg en dal
 • gemeente Dalfsen
 • gemeente Heerlen
 • gemeente Utrecht
 • gemeente Urk
 • gemeente Zeist

in de 15e tranche worden volgende gemeenten toegevoegd:

 • Amersfoort
 • Nunspeet

In de 16e tranche wordt voor de duur van vijf jaar vervangen door: tot 27 juni 2022.

Achtergrondinformatie

De betrokken gemeenten gaan experimenteren met een bestemmingsplan met een bredere reikwijdte voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Hiermee wordt geanticipeerd op de toekomstige Omgevingswet.

Zolang deze wet niet in werking is getreden is een experimenteel omgevingsplan een buitenwettelijk en vormvrij plan. Daarom geeft artikel 7g hiervoor een grondslag. Het verschil met het experiment uit artikel 7c is dat artikel 7g betrekking heeft op een bestemmingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Artikel 7c heeft betrekking op specifieke delen van het gemeentelijke grondgebied. Zie ook de uitleg op onze website bij artikel 7c.