Sociale koop, woningdealgebieden (artikel 7ad)

Artikel 7ad Besluit uitvoering Chw biedt gemeenten de mogelijkheid om de vaste koopprijs van ten hoogste € 200.000,- los te laten. Voor de ten hoogste koopprijs wordt aangesloten bij de kostenprijs uit de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Toepasselijk gebieden

Dit artikel is van toepassing op 103 gemeenten die elk deel uitmaken van één van de woningdealgebieden:

 • Stad Groningen
 • Stedelijk gebied Eindhoven
 • Zuidelijke Randstad
 • Regio Utrecht
 • Metropoolregio Amsterdam, of
 • Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Afwijking regels

 • In artikel 7ad staat: dat in afwijking van artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een sociale koopwoning de kostengrens, zoals vastgesteld in de Voorwaarden en Normen Nationale Hypotheek Garantie, als de ten hoogste koopprijs geldt.
 • Dit artikel is, voor zover de bestemmingsplannen, waarin toepassing is gegeven aan het eerste lid of tweede lid, worden vastgesteld voor 1 januari 2024. Het ontwerp van deze plannen is ter inzage gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de eenentwintigste tranche van het Besluit uitvoering Chw.

In de negende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Barneveld
 • Ede
 • Nijkerk
 • Putten
 • Rhenen
 • Veenendaal

In de tiende tranche Ru Chw voegde de wetgever het volgende gebied:

 • Oegstgeest

In de elfde tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Bergen
 • Castricum
 • Eersel
 • 's-Hertogenbosch
 • Midden Drenthe
 • Noordwijk

In de twaalfde tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Cranendonck
 • Nieuwkoop
 • Putten

In de dertiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Bodegraven-Reeuwijk
 • De Fryske Marren
 • Hillegom
 • Lisse
 • Teylingen

In de veertiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Alphen aan den Rijn
 • Hoorn
 • Meierijstad

In de vijftiende tranche Ru Chw voegde de wetgever het volgende gebied:

 • Etten-Leur

In de zeventiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

 • Breda
 • Zuidplas

Achtergrondinformatie

Met dit experiment wordt de vaste koopprijs van ten hoogste € 200.000,- losgelaten. Hiervoor wordt voor de ten hoogste koopprijs aangesloten bij de kostengrens die uit de geldende Voorwaarden en Normen voor hypotheken met NHG en van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voortvloeien. In artikel 1.6 van de Voorwaarden en Normen-1 is een kostengrens van € 310.000,- vastgelegd voor woningen zonder Energiebesparende voorzieningen en € 328.600,- voor woningen met dergelijke voorzieningen.

Deze regeling biedt gemeenten een bruikbare mogelijkheid om op korte termijn in een bestemmingsplan te regelen dat betaalbare koopwoningen worden gebouwd en voor maximaal tien jaar in de categorie sociale koopwoning behouden blijven. Met deze regeling wordt geanticipeerd op de overeenkomstige omschrijving van sociale koopwoningen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.