Tijdelijke invulling Galecopperzoom (artikel 7i)

Artikel 7i Besluit Uitvoering Chw biedt de gemeente Nieuwegein de mogelijkheid om het gebied Galecopperzoom een tijdelijke invulling te geven.

Toepasselijke gebieden

Afwijking regels

In afwijking van:

  • artikel 3.1, lid 2, Wro wordt het bestemmingsplan binnen een periode van vijftien jaar opnieuw vastgesteld.
  • artikel 3.2 Wro geldt een voorlopige bestemming voor een termijn van ten hoogste vijftien jaar.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit Uitvoering Chw, achtste tranche, is de regeling van artikel 7i opgenomen.

Achtergrondinformatie

De Galecopperzoom is een gebied in de noordwesthoek van Nieuwegein langs de A12 en de A2. Het is de bedoeling om de A12-zone vanaf 2030 hoogstedelijk te ontwikkelen. De gemeente Nieuwegein wil tussentijds een oplossing vinden voor financiële problemen van de hoge rentelasten van het gebied. Daarnaast wil de gemeente de mogelijkheid om het maatschappelijke rendement te verhogen. De bestaande wetgeving biedt niet de mogelijkheid tot tijdelijk bestemmen voor maximaal 15 jaar. De Galecopperzoom vraagt hierom wel nadrukkelijk. Door de beoogde ontwikkelingen bestaat bij de gemeente de wens om een nieuw bestemmingsplan vast te leggen tot 2030.