Categorie 3.1 Bijlage I Chw

De procedurele voordelen van afdeling 2, hoofdstuk 1 Chw zijn onder andere van toepassing op categorie 3.1, bijlage I Chw: Deze categorie betreft de ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden met behulp van"

Het moet dan gaan om:

  • de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied
  • of de herstructurering van woon- en werkgebieden.

Door de vele wetswijzigingen (invoering Wro, invoering Wabo) kan er onduidelijkheid ontstaan wanneer nu precies de procedurele versnellingen gebruikt kunnen worden. In de onderstaande pagina's vindt u informatie (o.a. gebaseerd op jurisprudentie) over welke ruimtelijke instrumenten en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten in relatie met categorie 3.1 onder de versnelling vallen.