Inhoud besluit en Chw

Vraag

Hoe maak ik duidelijk dat op mijn besluit de Crisis- en Herstelwet van toepassing is?

Antwoord

Door de volgende alinea op te nemen in het besluit:

«NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.»

Toelichting
Op alle in artikel 1.1 Chw genoemde besluiten zijn een of meer van de procesrechtelijke bepalingen van de Chw op de afhandeling van beroepen van toepassing. Voor de goede rechtsgang is het van belang dat voor rechters, bestuursorganen en appellanten direct duidelijk is dat het gaat om een besluit als gevolg van de Chw.

Op grond van artikel 11 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vermeldt u in het besluit zelf, dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van deze wet van toepassing is. Verder moet duidelijk zijn dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.