Procedurele versnelling bij bestemmingsplan WRO

Vraag

Kunnen de procedurele versnellingen van de Chw worden toegepast op een bestemmingsplan dat op grond van overgangsrecht nog volgens de procedure van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) wordt vastgesteld?

Antwoord

Nee, de procedurele versnellingen van de Chw zijn niet van toepassing op een bestemmingplan dat nog volgens de WRO wordt vastgesteld.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in de uitspraken 200904183/3/R2 (4 mei 2010, Utrecht) en 201009253/2/R3 (17 januari 2011, Deventer) geoordeeld, dat categorie 3.1 in bijlage I Chw alleen van toepassing is op een vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan dat tot stand is gekomen op basis van afdeling 3.1 Wro.

Een bestemmingsplan dat nu wordt vastgesteld met toepassing van de procedure van de WRO kan dus niet vallen onder categorie 3.1, bijlage 1 Chw. De procedurele versnellingen van hoofdstuk 1, afdeling 2 Chw kunnen daarom niet worden toegepast.