Bestemmingsplan en Dienstenrichtlijn

Gemeenten moeten bestemmingsplannen toetsen aan de Dienstenrichtlijn. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben hiervoor, in nauwe samenwerking met het IPO en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), een handreiking ontwikkeld.

Op 30 januari 2018 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (ECLI:EU:C:2018:44). Uit deze uitspraak volgt dat élke gemeente vestigingsbeperkingen voor detailhandelslocaties moet toetsen aan de Dienstenrichtlijn en daarbij (opnieuw) moet motiveren waarom voor deze beperkingen is gekozen.

Het gaat daarbij over beperkingen van:

  • branche
  • maatvoering (minimum- of maximummaat)
  • het aantal vestigingen (per branche)
  • het assortiment

Ook beperkingen voor (de vestiging van) horeca, recreatie en leisure vallen onder de werking van de Dienstenrichtlijn.

Onderwerpen Dienstenrichtlijn

De Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening (pdf, 3.3 MB) bevat de volgende onderwerpen:

  • de Dienstenrichtlijn
  • relevante jurisprudentie
  • het inventariseren van risico's
  • het onderbouwen van vestigingsbeperkingen

Hoe werkt het onder de Omgevingswet