Awb Voorbereiding Kennisgeving

In de Awb is niets geregeld over de kennisgeving van de voorbereiding van het bestemmingsplan. Dat de Awb in dit geval wel van toepassing is, volgt uit het Bro. Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit (artikel 3:12, lid 1 en lid 2, Awb).