Awb Aanvraag Aanvraag buiten behandeling

Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt. De aanvrager moet wel de gelegenheid krijgen de aanvraag aan te vullen. (Zie artikel 4:5, lid 1, Awb.)