Awb HB Hoger beroep

Een belanghebbende en het bestuursorgaan kunnen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank. (Zie artikel 8:104, lid 1, onder a, Awb.) Het hoger beroep stelt men in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Zie artikel 8:105, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend werd. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 4, en artikel 6:24 en artikel 8:79, lid 1, Awb.) Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)