Awb HB Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 2, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd is in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Zie artikel 8:105, lid 1, Awb.)