Awb Beroep Beroep

Na het doorlopen van Afdeling 3.4 Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. (Zie artikel 8:1, en artikel 7:1, lid 1, onder d, Awb.) Het beroep stelt men in bij de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na de terinzagelegging van het besluit. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 4, Awb). Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)