Awb Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op aanvraag

Het bestuursorgaan neemt het besluit uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. (Zie artikel 3:18, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan kan deze termijn verlengen. Het stelt de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te brengen. (Zie artikel 3:18, lid 2, Awb.) Het bestuursorgaan vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. (Zie artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb).