Awb Beslissing op aanvraag Terinzagelegging

Het bevoegde gezag legt de beslissing op de aanvraag en de bijbehorende stukken ter inzage. (Zie artikel 3:44, lid 1, Awb.) Het gaat om alle belangrijke stukken. (Zie artikel 3:11, lid 1, Awb.)