Awb Beslissing op aanvraag Reactie op zienswijzen

Het bestuursorgaan beantwoordt de zienswijzen. Dit is een motivering van het besluit. (Zie artikel 3:46 Awb.) De motivering vermeldt het bestuursorgaan bij de bekendmaking van het besluit. (Zie artikel 3:47, lid 1, Awb.)