Awb Ontwerp Zienswijzen

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken. (Zie artikel 3:16, lid 1, Awb.) Alleen belanghebbenden kunnen dit doen. (Zie artikel 3:15, lid 1, Awb.)