Awb Beroep Beroep

Na de bezwaarfase kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. (Zie artikel 8:1, en artikel 7:1, lid 1, Awb.) Het beroep stelt men in bij de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend werd. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 1, Awb.) Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)