Awb Bezwaar Beslistermijn en bob

Het bestuursorgaan beslist in beginsel binnen zes weken vanaf de dag na het verstrijken van de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. (Zie artikel 7:10, lid 1, Awb.) Als het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging plaats. (Zie artikel 7:11, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. (Zie artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb.)