Awb Bezwaar Bekendmaking bob

Degenen voor wie de beschikking geldt krijgen deze toegezonden of uitgereikt. (Zie artikel 7:12, lid 1, Awb.) Hierna doet men mededeling hiervan aan de belanghebbenden die hun bezwaren naar voren brachten. (Zie artikel 7:12, lid 2, Awb.)