Awb Bezwaar Bezwaar

Voor beroep bij een bestuursrechter moet men eerst bezwaar maken. (Zie artikel 7:1, lid 1, en artikel 8:1 Awb.) De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na bekendmaking van het besluit. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 1, Awb.)

Het bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal vormvoorschriften. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.) Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit nam. (Zie artikel 6:4, lid 1, Awb.)