Awb Bip Omgevingsvergunning van rechtswege

Als het bevoegde gezag niet op tijd een besluit neemt geldt de beschikking van rechtswege. (Zie artikel 4:20b, lid 1, Awb.)